Bize Ulaşın : (0212) 465 5979-81

Ticaret Hukuku/Şirketler Hukuku

Ticaret hukuku alanında müvekkillerin hukuki durumuna uygun olarak gerekli hassasiyet içinde görev yapan avukat kadromuz şirketlerin iş hayatında ortaya çıkan ihtilaflarının çözümü konusunda etkin bir çalışma yapmaktadırlar. Ayrıca ticaret hukuku alanında müvekkil şirketlerin değişen yasa ve içtihatlar çerçevesinde şirket ana sözleşmeleri, şirket kuruluşları, distribütörlük sözleşmeleri, acente sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, finansal sözleşmeler, istisna sözleşmeleri, uluslararası sözleşmeler gibi Ticaret hukukunun her konusuna ilişkin alanında uzman hukukçularımız tarafından kaleme alınmaktadır

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Hukuk büromuzda yurt içi ve yurtdışı şirketlere genel fikri haklar hukukunda danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra Fikri Mülkiyet hukukunda uzman kadrosu ile iş hayatında buluş, tasarım ve markasına yatırım yapan şirketlerin bu yatırım ve emeklerinin korunması bağlamında gerekli tüm hukuki koruma önlemleri alınmaktadır. Hukuki hizmetlerimiz titiz ve seri bir çalışma sistemi içinde yerine getirilmektedir.

Rekabet Hukuku – Borçlar Hukuku/Sözleşmeler Hukuku

Rekabet kurumu tarafından verilen idari cezalar ve ihtilaflara ilişkin hukuki hizmetler ile 4054 sayılı Rekabetin önlenmesine ilişkin yasadan kaynaklanan her türlü ihtilafların çözümü konusunda alanında uzman hukukçularla gerekli hukuki hizmetler verilmektedir.

Maddi ve manevi tazminat davaları, ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarından kaynaklanan davalar borçlar hukukunun sözleşmelere ilişkin ihtilaflarından kaynaklanan davalar gibi davaların takibinin yanı sıra, hukuk büromuz öncelikle koruyucu avukatlık sisteminin gereği olarak şirketlere ve iş hayatının yoğun temposunda gerekli hukuki önlemi alamayan müvekkillerine hukuki koruyuculuk ve ihtilafları daha başından çözme imkanı sağlayacak titiz bir çalışma neticesinde sözleşmeler hazırlamaktadır.

İş ve sosyal Güvenlik Hukuku

Şirketlerin işçi ve personelleri ile ilgili sözleşmelerinin hazırlanması, iş ve sosyal güvenlik önlemlerinin yasal zorunluluk ve sınırlar içinde ifasına yönelik hukuki tedbirlerin alınması ve hukuki tavsiyeler,ayrıca İşçilerin kıdem, ihbar ve

her türlü özlük haklarına ilişkin davaların ve danışmanlık hizmetlerinin takibi, İş kazası ve sosyal sigortalar mevzuatı çerçevesinde kurumla olan ihtilaflara ilişkin dava ve süreçlerin takibi ve çözümü , ayrıca hukukumuzda yeni ihtilaf çözüm yollarından olan ve kanunla dava şartı haline gelmiş bulunan arabulucu olarak ta ihtilafların kısa sürede ve mahkemelere intikal etmeden çözümüne yönelik olarak çalışmaların ifasına ilişkin hizmetler de mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Tüketici Hukuku

Tüketici kanunundan kaynaklanan her türlü haksız eylem ve işlemler ile haksız şikayet ve taleplere ilişkin dava ve ihtilaflarda mevzuat ve Yargıtay kararları doğrultusunda büromuzda alanında uzman avukatlar tarafından titiz bir çalışma sonucunda gerekli hukuki hizmetler verilmektedir.

İdare Hukuku

İdarenin haksız ve hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan iptal ve tam yargı davalarında hukuk büromuz tarafından alanında tecrübeli avukatlar tarafından gerekli v hukuki hizmetler verilmektedir.

Vergi Hukuku

Vergi kanunundan kaynaklanan her türlü hukuka aykırı vergi tanziminden kaynaklanan vergi davalarında alanında uzman mali hukukçular tarafından gerekli hukuki hizmetler titiz bir çalışma sonucu ifa edilmektedir.