Bize Ulaşın : (0212) 465 5979-81
ELEKTRONİK VEKALET

Küreselleşen dünya beraberinde değişim ve devinimi de getirmiş, işbu değişim ve devinimler dünya üzerinde her alanı kapsayacak şekilde olmakla birlikte özellikle hukuki alanlarda yeni gelişmeler meydana getirmiştir.

Makalenin Tamamına Ulaşmak için TIKLAYIN

...

Devamı...
5651 SAYILI KANUNA GÖRE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ

Çalışmamız 04.05.2007 tarihli TBMM Genel Kurulunda kabul edilen tasarı sonucunda 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a göre erişimin engellenmesi meselesine yöneliktir.

Makal...

Devamı...
BİLİMSEL ÇALIŞMA NASIL YAPILIR

Bu tez bir akademik-bilimsel- çalışmanın nasıl yapılacağı konusunda yardımcı kılavuz olması için yazılmıştır. Bu tezdeki bir akademik çalışmanın yapılması için verilmiş direktifler, her tez konusu için kullanılabilir, genel nitelikte tavsiyelerdir. Bu tezde, bir akademik araştırmacının, akademik çalışmasını gerçekleştirirken, nelere dikkat etmesi gerektiğini, n...

Devamı...
FRANCHISING SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK

Sanayi devrimiyle birlikte teknolojinin ilerlemesi, ulaşım imkânlarının gelişmesi, mal ve hizmetlere ulaşabilmenin de kolaylaşmasıyla tüketicilerin tercih edebilecekleri seçenekler de artmıştır1. Bunun sonucu olarak, üretimin artmasıyla birlikte tüketici ihtiyaçları daha kaliteli ve tanınmış mallara yönelmiş, bu da mal ve hizmet sahiplerinin bu mal ve hizmetlerini daha geniş kitleler...

Devamı...
MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞME(CISG) MADDE 28’İN YORUMLANMASI

İç maddi hukuk kurallarının birleştirilmesi amacıyla pek çok kuruluş faaliyet göstermektedir. Borçlar ve Ticaret hukuku alanında faaliyet gösteren bu kuruluşlardan en önemlilerinden biri UNCITRAL(United Nations Commision on International Trade Law)dir. İşte bizim hukukumuz bakımından da büyük yankı uyandıran “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkınd...

Devamı...
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTA AYNEN İFA YAPTIRIMININ YERİNDELİĞİ

Genel olarak ifa; borcun sona erdirilmesi yollarından biri olup, borçlanılan edimin yerine getirilmesini ifade eder. Türk Borçlar Kanunu’nda ifa yerine “ödeme” sözcüğünün de kullanıldığı görülmektedir . Ancak ödeme sözcüğü ifa sözcüğünden daha dar anlamlıdır . Ödeme para borcunun ifasıdır

Makalenin Ta...

Devamı...